Kvalita

"Není to o počtu lidí, s nimiž se spojíte, je to o kvalitě vzájemného působení."

Kvalita čili jakost je údaj o vlastnosti nějaké věci, činnosti, procesu - je to odpověď na otázku "jaký?" (latinsky qualis?) - podobně jako kvantita (množství) odpovídá na otázku "kolik?" (latinsky quantum?)

Kvality jsou obvykle přímo dostupné smyslovému poznání, kdežto množství je třeba zjišťovat měřením
nebo počítáním. V důsledku toho ovšem kvality mnohdy závisejí na úsudku a schopnostech pozorovatele. 

 
Proto naše společnost každoročně prochází hodnocením certifikačních společností a tím se neustále držíme na špičce nejen v tom co děláme, ale i v tom jak to děláme.
Napište nám
*       *
     
 
*
 
* Hvězdičkou označené položky jsou povinné